Osiguranje vozila

Osiguranje vozila je Vaša bezbednost! Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), svako vozilo koje učestvuje u saobraćaju, mora posedovati polisu osiguranja autoodgovornosti (AO).

Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti (AO) je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila može da prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila. To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu Vašim motornim vozilom, nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli!

Polisa osiguranja je neophodna i radi produženja registracije vozila. izdaje se na period od godinu dana i registracija vozila važi do datuma isteka polise osiguranja. U našem objektu možete uzeti polisu obaveznog osiguranja osiguravajućeg društva TRIGLAV OSIGURANJE ADO, a cena polise osiguranja zavisi od više faktora: vrsta vozila, snaga motora, nosivost, bonus ili malus…

Štetu na sopstvenom vozilu snosi sam vlasnik vozila.

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od autoodgovornosti primenjuju bonus/malus sistem, odnosno cena polise direktno zavisi od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana. Bonus i malus predstavlja sistem davanja popusta na cenu polise osiguranja ili naplate veće cene polise osiguranja. 

Postoje 4 stepena i to funkcioniše na sledeći način: 

04.

STEPEN

Prilikom prve registracije vozila u Republici Srbiji ili prilikom promene vlasnika vozila, vozilo ima premijski stepen 4. Stepen 4 označava početnu cenu polise osiguranja za to vozilo, bez popusta ili dodatne naplate.

03.

STEPEN

Prilikom sledeće registracije vozila, ukoliko vozilo nije imalo udes i nije naplaćena šteta sa te polise, vozilo dobija premijski stepen 3 odnosno popust od 5% na cenu polise osiguranja.

02.

STEPEN

Sledeće godine dobija vlasnik dobija premijski stepen 2 odnosno ostvaruje popust od 10% na cenu polise osiguranja.

01.

STEPEN

Sledeće godine dobija premijski stepen 1 odnosno popust od 15% koji je ujedno i maksimalni popust koji jedno vozilo može da ima.

Kako se računa iznos premije?

  • Ukoliko dođe do naplate štete sa polise osiguranja, na sledećoj registraciji vozilo dobija malus – premijski stepen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ili 12 tj. cena polise osiguranja je veća za 15, 30, 50, 70, 90, 110, 130 ili 150% od osnovne cene polise (gleda se premijski stepen 4).
  • Koji premijski stepen dobije vozilo u malusu, zavisi od broja šteta u prethodnoj godini i premijskog stepena koje je imalo vozilo. 
  • Za jednu štetu premijski stepen se pomera za 3 mesta.
  • Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 150% više od osnovne cene osiguranja.
  • Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.

Primer: ukoliko je vozilo imalo premijski stepen 2, posle štete će imati premijski stepen 5, a ako je imalo dve štete onda premijski stepen 8.

VAŽNO DA ZNATE

Prva registracija

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja.

Promena vozila

Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.

Pravo na premiju

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila.

Potrebno Vam je osiguranje vozila?

Kontaktirajte nas, stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije!