Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), svako vozilo koje učestvuje u saobraćaju , mora posedovati polisu osiguranja autoodgovornosti  (AO). Polisa osiguranja je neophodna i radi produženja registracije vozila. Polisa osiguranja se izdaje na period od godinu dana i registracija vozila važi do datuma isteka polise osiguranja.

Kod nas možete izvaditi polisu osiguranja za bilo koje vozilo od osiguravajućeg društva TRIGLAV OSIGURANJE ADO, a cena polise osiguranja zavisi od više faktora: vrsta vozila, snaga motora, nosivost, bonus ili malus…

Polisa osiguranja AO pokriva SAMO štetu koje je vozilo nanelo drugom vozilu (3. lice), ukoliko se utvrdi odgovornost za udes. Štetu na sopstvenom vozilu snosi sam vlasnik vozila.

Bonus i malus je sistem davanja popusta na cenu polise osiguranja ili naplate veće cene polise osiguranja. Prilikom prve registracije vozila u Republici Srbiji ili prilikom promene vlasnika vozila,  vozilo ima premijski stepen 4. Stepen 4 označava početnu cenu polise osiguranja za to vozilo, bez popusta ili dodatne naplate. Prilikom sledeće registracije vozila, ukoliko vozilo nije imalo udes i nije naplaćena šteta sa te polise, vozilo dobija premijski stepen 3 tj. popust od 5% na cenu polise osiguranja. Sledeće godine dobija premijski stepen 2 tj. popust od 10% , pa stepen 1 tj. popust od 15% koji je ujedno i maksimalni popust koji jedno vozilo može da ima.

Ukoliko dođe do naplate štete sa polise osiguranja, na sledećoj registraciji vozilo dobija malus – premijski stepen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ili 12 tj. cena polise osiguranja je veća za 15, 30, 50, 70, 90, 110, 130 ili 150% od osnovne cene polise (premijski stepen 4). Koji premijski stepen dobije vozilo u malusu, zavisi od broja šteta u prethodnoj godini i premijskog stepena koje je imalo vozilo. Za jednu štetu premijski stepen se pomera za 3 mesta. Na primer ukoliko je vozilo imalo premijski stepen 2, posle štete će imati premijski stepen 5, a ako je imalo dve štete onda premijski stepen 8.