Pored tehničkog pregleda i osiguranja vozila, vršimo i uslugu registracije vozila tj. pripremu celokupne dokumentacije koja je potrebna radi produženja registracije vozila.

  • polisu osiguranja,
  • registracioni list kao dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila i

  • dokaz o uplatama za potrebne takse.

Pripremljenu dokumentaciju vlasnik vozila mora lično predati u Policijsku upravu gde se vrši produženje registracije vozila. Cena polise osiguranja, tehničkog pregleda, kao i taksi varira u zavisnosti od vozila. Proveru cene registracije možete obaviti telefonom ili lično u našim prostorijama.

Produženje registracije vozila može da se obavi i do mesec dana pre isteka registracije vozila, ali datum važenja registracije ostaje isti jer nova polisa osiguranja počinje da važi od datuma kada prestaje da važi stara polisa osiguranja. Ukoliko se produženje registracije obavi nakon isteka prethodne registracije, datum važenja registracije je datum kad se dokumentacija predaje u Policijsku upravu.

Registracija vozila važi tačno godinu dana. Nakon produženja registracije vozila, vlasnik dobija registracionu nalepnicu koja se lepi na vozilo i koja sadrži registarsku oznaku vozila i datum isteka registracije vozila. Registraciona nalepnica se lepi na sledeći način:

  • Sva vozila koja imaju vetrobransko staklo – donji desni ugao vetrobrana sa unutrašnje strane.
  • Sva priključna vozila – sa zadnje strane vozila u donji levi ugao.
  • Motocikli – na viziru motora ili na prednjem delu na vidnom mestu.

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Pored registracije vozila, kod nas se može i napraviti kupoprodajni ugovor za vozila, a vršimo i usluge plaćanja SVIH VAŠIH računa – na jednom mestu!